Úver

Čo je to úver? Úver je produkt, pri ktorom si klient pôžičiava finančné prostriedky od veriteľa za vopred dohodnutých podmienok. Najdôležitejšie je vedieť výšku úroku.

Rozdiel medzi pôžičkou a úverom prakticky nie je. Z právneho pohľadu sa úver riadi podľa obchodného zákonníka a pôžička sa riadi pravidlami podľa občianskeho zákonníka.

Späť na všetky definície]

Ostatné definície- - -
Na tejto stránke sa nachádzajú ochranné známky spoločností (logá), ktoré sú použité vo výlučne informačnom kontexte. Na stránke sa zobrazujú automatické kontextové reklamy. Niektoré finančné a percentuálne hodnoty môžu byť neaktuálne, prosím, overte si ich na oficiálnych stránkach poskytovateľov. Inzeráty pôžičiek prechádzajú kontrolou administrátorov, schválenie negarantujeme. Vymedzujeme si právo upraviť inzerát v prípade chybného znenia.


Copyright © 2019 - AZ Pôžičky.sk - Internetová stránka o pôžičkách a úveroch